Avfallshantering i Ryssland

Ryssland har under de senaste åren utvecklat sin avfallslagstiftning. Ett första fokus har varit att minska mängder avfall för deponi. De har också varit intresserade av producentansvar som metod och styrmedel. Via ett samarbete med Naturvårdsverket bjöds också El-Kretsen in till Moskva under 2015 för ett seminarium om producentansvar.

Läs mer om Naturvårdsverkets miljösamarbete med Ryssland här.