Avlämnarintyg

Ett avlämnarintyg ger företag rätt att, i El-Kretsens regi, lämna elavfall från El-Kretsens anslutna producenter direkt till en anvisad Förbehandlingsanläggning – där elavfallet tas omhand och återvinns.

När du skapar ett avlämnarintyg blir du ombedd att fylla i vilken typ av elavfall du vill lämna samt dina företagsuppgifter. Du får sedan ett mail med ett ordernummer och en anvisning till den förbehandlare som hanterar just ditt avfallsslag i ditt område. Mailet du får är ett intyg som du som avlämnare behöver visa upp hos förbehandlaren för att få lämna materialet kostnadsfritt. Du står sedan själv för att leverera avfallet till förbehandlingsanläggningen. Svårare än så är det inte!

Kom ihåg!

Mailet du fått är ditt avlämnarintyg – så se till att spara det!

Ett avlämnarintyg motsvarar en leverans – så du behöver fylla i formuläret varje gång du vill leverera material till en av våra förbehandlare.

Det är ditt ansvar som godsavsändare att se till att transporten utförs med tillstånd för ”transport av farligt avfall*”.

* Farligt avfall, se Avfallsförordningen (2011:927)