Besök från Indien

Under våren 2017 tog vi på El-Kretsen emot en doktorand från University of Dehli, Harveen Kaur. Hennes syfte var att skapa sig en bättre förståelse hur insamling och återvinning av elektronik fungerar i Sverige och att jämföra förutsättningarna med Indien. Genom att studera andra länder och system ökar förutsättningarna för att snabbare bygga upp ett miljöeffektivt system även i Indien.

Många spår Indien som nästa stora tillväxtområde. Med sina 1,3 miljarder människor kommer en högre levnadsstandard få stor effekt på efterfrågan av alla de elprodukter vi är vana att se i svenska hushåll. Det betyder också mer avfall. Enligt FN förväntas dagens dryga 3 miljoner ton elavfall mångdubblas bara inom ett par år. Avfallshanteringen i Indien har stora utmaningar för att bli renare och säkrare. Idag hanteras i stort sett allt elavfall i den inofficiella sektorn, vilket ytterligare försvårar arbetet med uppföljning.

Rapporten från Harveen Kaurs besök i Sverige kan du läsa i sin helhet här.