Deklarationsportalen

Det har blivit dags att deklarera försäljningen för December, Period 12, för er som deklarerar månadsvis eller Kvartal 4 för er som deklarerar kvartalsvis. Tänk på att denna deklaration är den sista för året 2020, så se till att justera eventuella felaktigheter så att er årliga rapport blir korrekt. Ni kan skicka in deklarationen tidigast den 1:a januari och vi behöver den senast den 15:e januari.

Tips, klicka gärna Ctrl + F5 innan du loggar in, för att säkerställa att portalen öppnas i den senaste versionen.

Data som skickas från formulär på denna sida skickas mellan din webbläsare och webbplatsen du är ansluten till via HTTPS. "S" i slutet av HTTPS står för "Säkert". Det betyder all kommunikation mellan din webbläsare och webbplatsen är krypterad.