El-Kretsen besöker Brasilien

Sverige och Brasilien har ett bilateralt samarbete kring avfall. Som en del i det arbetet arrangerade Naturvårdsverkets Internationella enhet under våren 2017 ett studiebesök för brasilianska tjänstemän. De ville lära sig hur producentansvaret fungerar i teori och praktik här i Sverige. Ett halvår senare följdes samarbetet upp genom en work-shop i Brasilia. Brasiliens motsvarighet till Naturvårdsverket, IBAMA, samt representanter från miljöministeriet, företrädare för industrin och kommuner deltog.

På uppdrag av Naturvårdsverket följde El-Kretsen med för att mer detaljerat gå igenom uppbyggnaden av producentansvar i Sverige. Rollfördelning, ansvar, mål och uppföljning var de huvudsakliga frågeställningarna. Och naturligtvis vad som varit framgångsfaktorer. De olika företrädarna har sedan fortsatt dialogen för att nå en överenskommelse om hur ett Brasilianskt producentansvar ska utformas.

Sveriges yta är bara fem procent i jämförelse av Brasiliens. Samtidigt har de ungefär 200 miljoner fler invånare. Förutsättningarna för att samla in, transportera och återvinna elavfall är därmed väldigt olika och vårt upplägg går inte att kopiera rakt av. Men genom att dela med sig av den kunskap vi har, ”know how” och erfarenheter, så har vi också lämnat det bästa bidrag vi kan för Brasiliens fortsatta utveckling inom producentansvar och hantering av elavfall.

Läs mer om Naturvårdsverkets miljösamarbete med Brasilien här.