Insamling från verksamheter

Hämtning direkt hos verksamheter

El-Kretsens logistik är uppbyggd för att hämta större volymer främst på kommunens återvinningscentraler. För att utöka servicen till våra kunder hämtar vi också direkt hos verksamheter, om det passar in i vår övriga logistik. Insamlingstjänsten sker till självkostnadspris medan förbehandling och återvinning är gratis.

Information om avgifter och kärl/lastbärare finns här: Hyra av lastbärare för verksamheter. Fyll i blanketten på sista sidan och maila in den till oss transport@el-kretsen.se så återkommer vi till er med det praktiska.

Avlämnarintyg

Har du elavfall som omfattas av producentansvaret och där producenten av produkterna är ansluten till El-Kretsen? Då finns möjligheten att kostnadsfritt lämna avfallet direkt hos en förbehandlare. För att kunna göra detta krävs ett avlämnarintyg.

Registrera ert företag och skapa ett användarkonto för avlämnarintyg här.

Elavfall från verksamheter

Som verksamhet finns det minst en plats per kommun som kostnadsfritt tar emot elavfall från verksamheter.
Lista verksamhetsmottagning

Medicinteknik och laboratorieutrustning

Produkter som förväntas bli smittförande innan de blir avfall omfattas inte av producentansvaret. Med hänsyn till smittorisker och arbetsmiljö hanterar inte El-Kretsen produkter som kan antas vara kontaminerade. Om du har smittförande avfall kan du kontakta en avfallsentreprenör för mer information om hantering och hämtning av sådana produkter.