Portaler och information

Här kan du logga du i din Deklarationsportal, Hämtplatsportal, Logistikportal eller Batteriportal. Du hittar också användbar information om bland annat lagstifting och beställning av material som till exempel ÅVC-skyltar och dekaler för butiksinsamling.

Leverantörsportalen

Här kan du som leverantör planera och rapportera dina uppdrag.

Logga in

Batteriportalen

Här får du information om, samt beställer hämtning av industribatterier som t ex elbilsbatterier och andra stora batterier.

Redan registrerad

Logga in

Ny användare?

Registrera

Beställ material

Våra skyltar och dekaler med sorteringsanvisningar kan beställas utan kostnad och sättas upp på återvinningscentraler eller batteriholkar. Vi har också tagit fram dekaler och informationsblad till butiksinsamling. Alla beställningar sker via el-kretsen.steem.se.

För att kunna beställa behöver ni en inloggning, om du saknar inloggningsuppgifter eller har frågor om din beställning kan du kontakta oss på transport@el-kretsen.se.

Avtal
Här hittar du våra avtal gällande producentansvar för elutrustning och batterier. Är du kund hos oss kan du teckna ditt avtal i Deklarationsportalen.

Anslutningsavtal WEEE/Produkter
Anslutningsavtal för att deklarera elutrustning

Anslutningsavtal Batterier
Anslutningsavtal för att deklarera batterier

Rapporteringsavtal Produkter
Rapporteringsavtal för den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket

Rapporteringsavtal Batterier
Rapporteringsavtal för den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket

Lagstiftning
Här hittar du förordningarna gällande producentansvar för elutrustning och batterier samt relaterade lagstiftningar.

SFS 2014:1075
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

SFS 2014:1078
Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

SFS 2008:834
Förordning om producentansvar för batterier

Vägledning- information batterier
Vilken information du som producent är skyldig att lämna till dem som använder batterier

Vägledning- insamlingssystem för batterier
För dig som tillverkar eller sätter ut batterier på den svenska marknaden och lämpliga insamlingssystem

RoHS direktivet
Begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

Ekodesigndirektivet
Europaparlamentets och Rådets direktiv om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter

NFS 2005:10
Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

Logotyper
Anslutna företag får gärna använda El-Kretsens logotyp för att visa att ni uppfyller producentansvaret för elektronik och batterier på ett miljöriktigt sätt. Även samarbetspartners och kommuner får gärna använda logotypen för igenkänning och spridning i er marknadsföring och kommunikation. Logotypen ska i första hand användas i färg, och med en friyta av minst hälften av logotypens höjd.

El-Kretsen – CMYK-logotyp
Logotyp i .eps-format. Standardutförande, negativ samt gråskala för användning i tryck.

El-Kretsen – RGB-logotyp
Logotyp i .png-format. Standardutförande samt negativ för användning på webb eller liknande.

Märkning
Alla producenter ska märka de produkter som berörs av förordningen med en överkorsad soptunna, samt information om att produkten släpptes på marknaden efter den 12 augusti 2005. Det sistnämnda symboliseras av ett tjockt streck under soptunnan eller med datum enligt SS-EN 50419.

Märkning
Märkning överkryssad soptunna, som .eps samt .png

Informationsmaterial
Här samlar vi informationsmaterial, broschyrer och utbildningsmaterial för dig som vill veta mer om El-Kretsen.

Från Avfall Till Resurs
Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig en inblick i vår verksamhet, om vad som händer med materialet som samlas in och dessutom inspiration att bidra till världens bästa elektronikåtervinning.