Senaste nytt gällande rapportering av farligt avfall

10 december 2020

Information & avtal

 • Flertalet kommuner har tagit kontakt med El-Kretsen, men bara några få har agerat och frångår avtalet gällande mottagning av avfall från verksamheter.
 • El-Kretsen har haft möte med berörda aktörer som är med och utvecklar Avlämnarintyg-appen. Appen kommer fungera för både iPhone och Android
 • Hämtplatspersonal måste se över sina kontaktuppgifter för att vi ska kunna rapportera information till Naturvårdsverket.

Teknik

 • Överföring till Naturvårdsverkets register (så att El-Kretsen ska kunna agera ombud) håller på att testas intensivt och kommer kunna utföras skarpt inom kort.
 • Avlämnarintyget uppdateras:
  • Snart lanseras en PDF-version med en QR-kod som man kan scanna med mobilen för att komma direkt till Avlämnarintygssidan.
  • Appen för insamlare testas av tre kommuner fram till minst vecka 2, 2021.
  • Appen för avfallsproducenter är i startgroparna. Appen kommer fungera för både iPhone och Android.