Vår styrelse

Ordförande

Bo Thunberg

Ordinarie ledamöter

Mats Holme, v.Ordf.
Klas Elm
Therese Hazelius
Mats Hedenström
Thomas Hedin
Matts Spångberg

Suppleanter

Ann Christiansson
Lennart Uhlmann

Om El-Kretsen
Om El-Kretsen
Om El-Kretsen
Om El-Kretsen