Sökresultat (Återvinning)

Producentansvar från A till Ö

EU beslutade 2005 om ett direktiv som gör att den som sätter elutrustning på marknaden är ansvarig för produkten under och efter dess livstid, det hela kallas producentansvar. Som producent på den svenska marknaden räknas svenska...

Kategori: Producentansvar

Producentansvar för stora industribatterier

Stora batterier för industrimaskiner och elbilar På El-Kretsen tar vi ut kostnaden för insamling och behandling av ett stort industribatteri först när det ska återvinnas. Vi klassar batterier som stora industribatterier om de inte är portabla...

Kategori: Producentansvar