Utbildningsmaterial

Det finns mycket information om elprodukter och återvinning på El-Kretsens webb. Letar du efter nånting alldeles speciellt är ett bra tips att söka högst upp i sökrutan. Under rubriken Här blir skrot till statistik finns fler produktblad som visar exempelvis hur gamla produkterna är som lämnas till återvinning, och vad de innehåller. Här till höger kan du som förskole-/ eller lågstadielärare beställa Bamsetidningar till din klass. Där finns också förslag på hur man gör snygga batteriboxar.

Vill du ha mer informationsmaterial om andra avfallsslag så är sopor.nu ett bra tips.

Vad händer med min gamla telefon?

I Sverige är mobiltelefonen en självklar produkt för de allra flesta. Men kunskapen om varifrån dess delar kommer, hur den tillverkas och hur den i slutändan tas omhand för återvinning är inte lika självklar.

I vår nya broschyr Vad händer med min gamla telefon? radar vi upp frågeställningar och ger en överblick om miljö och sociala aspekter från mobilens hela livscykel. Hur mycket gruvavfall genereras av en enda mobil? Hur har teknikutvecklingen från de ledande tillverkarna påverkat användning av farliga kemikalier? Hur många metaller finns det egentligen i en mobil och hur går återvinningen till?

Ladda ner här eller genom att klicka på bilden.

Senaste Hållbarhetsrapporten
Hållbarhetsrapport 2019

Från avfall till resurs

År 1800 uppfann Alessandro Volta det första batteriet, vilket kan kallas startskottet för elektronikens historia. Genom åren har tekniken utvecklats och förfinats och idag konsumerar vi mer elektronik än någonsin. Men med högre produktion kommer också ett större ansvar för att ta hand om avfallet, ett ansvar som ligger hos både producenter och konsumenter.

Vi på El-Kretsen vill underlätta, utveckla och förbättra hanteringen av elavfall i Sverige, ett land som ligger i framkant. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig en inblick i vår verksamhet, om vad som händer med materialet som samlas in och dessutom inspiration att bidra till världens bästa elektronikåtervinning

Ladda ner här eller genom att klicka på bilden.

Från avfall till resurs