Hantering av el- och batteriavfall på ÅVC

I år fyller El-Kretsen 20 år. Tiden går snabbt och när vi tittar i backspegeln är det mycket som har hänt sen vi startade vår verksamhet 2001. Du känner kanske till att vår resa började med att det infördes producentansvar för elektroniska och elektriska produkter?

Vi på El-Kretsen samlar in uttjänta elprodukter och batterier huvudsakligen via Återvinningscentraler (ÅVC), butiker och batteriholkar. Över hela landet sorterar hushåll och verksamheter sitt elavfall och lämnar in produkterna på någon av de hämtplatser som El-Kretsen samarbetar med. Materialet fraktas sedan vidare av kontrakterade transportörer till återvinning. Det är viktigt att alla länkar i kedjan fungerar, och det är en av El-Kretsens uppgifter att lösa.

Lagar och förordningar styr vår verksamhet, regler kommer till och ändras med tiden. Spelplanen ser inte ut som den gjorde då det hela startade.

Med anledning av det vill vi bidra med en enkel guide som är tänkt att skapa förståelse och underlätta för dig som arbetar på en av landets ÅVC:er. Storleken och förutsättningarna varierar för de olika anläggningarna runtom i landet och den nya ÅVC-broschyren speglar den vanligaste hämtplatsen. Vi hoppas att ni som tar emot och läser den ska känna igen er och kunna hämta stöd i materialet. Man kan säga att broschyren är en enklare version av gällande avtalstext, som i korthet beskriver ÅVC:s respektive El-Kretsens ansvar och befogenhet. Formatet är framtaget för att passa på fikabordet eller på anslagstavlan.

Tillsammans tar vi steg mot ett mer cirkulärt samhälle!

PS: Lastbärarna i broschyren har inte samma färger som i verkligheten utan ska ses som beskrivande ur funktionsperspektiv.

Ladda ner broschyren

Innehåll

Klicka på innehållet nedan för att komma direkt till det avsnittet

Ordlista

 • Batteriavfall

  Uttjänta batterier som producenten har producentansvar för, och som sedan hämtas upp från Hämtplatser. På ÅVC:n sorteras stav-, knappcells-, och andra små batterier för sig. Större och/eller skadade batterier, t ex laptop- eller verktygsbatterier, sorteras i lastbärare med vermikulit. Klicka här för att komma till instruktioner för hur du hanterar litiumbatterier.

 • Elavfall

  Elektronik- eller batteriavfall som producenten har producentansvar för, och som sedan hämtas upp från Hämtplatser. Ej för återbruk.

 • Elprodukter

  Elektriska och elektroniska produkter som drivs av ström eller batterier.

 • Farligt avfall

  Allt elavfall klassas som farligt avfall* därför att det kan innehålla giftiga och miljöfarliga ämnen som är skadliga.

 • Hämtplats

  Plats där El-Kretsen hämtar det elektronik- och batteriavfall som ÅVC:n tagit emot.

 • Lastbärare

  Burar, containrar och andra insamlingsbehållare som finns på Hämtplatsen.

 • Producentansvar

  Reglerna kring producentansvar skiljer sig beroende på om det är konsumentelektronik eller det som kallas professionell elektronik. Företag som räknas som producent av konsumentelektronik ska vara anslutna till ett godkänt Insamlingssystem (som till exempel El-Kretsen). Producent av professionell elektronik kan gå med i ett insamlingssystem eller hantera producentansvaret själv. En producent som sätter större mängder bärbara batterier på marknaden ska ingå i ett godkänt insamlingssystem. El-Kretsen ser till att producentens elektronik- och/eller batteriavfall tas om hand när det lämnas in för återvinning.

 • Producent

  Företag som tillverkar/låter tillverka elektronik eller batterier i sitt eget namn, och de företag som importerar sådana varor till Sverige och säljer dem på den svenska marknaden räknas som producenter.

*Avfallsförordningen (2020:614) bilaga 3länk till ny sida

Till toppen

El-Kretsen: Rättigheter och skyldigheter

El-Kretsen får hänvisa personer med elavfall från hushåll till ÅVC för kostnadsfri avlämning.

El-Kretsen ser till att det finns och betalar för de lastbärare som behövs för mellanlagring och transport.

El-Kretsen ordnar med och betalar för att hämta upp Hämtplatsens elektronik- och batteriavfall, och ser till att materialet återvinns på ett ansvarsfullt sätt. Avfallet hamnar i El-Kretsens ägo när det placerats i lastbäraren eller på den plats som bestämts tillsammans med ÅVC:n.

El-Kretsen sammanställer statistik över den mängd elavfall som hämtats från Hämtplatsen. Statistiken finns att hämta i Hämtplatsportalen. En gång om året rapporterar El-Kretsen hur avfallet behandlats och vilka återvinningsresultat som nåtts.

El-Kretsen företräder anslutna producenter i diskussioner med ÅVC:n gällande producentansvaret.

Till toppen

ÅVC: Rättigheter och skyldigheter

ÅVC:n tar kostnadsfritt emot allt elektronik- och batteriavfall som kommer från hushåll och som omfattas av producentansvaret. Produkter som inte omfattas är smittförande, militära eller radioaktiva produkter, t ex rökdetektorer.

ÅVC:n tar emot elavfall som kommer från verksamheter på godkända mottagningsplatser kostnadsfritt. Verksamheter uppvisar avlämnarintyg, och följer självklart samma regler som andra avlämnare.

ÅVC:n ansvarar för att elavfallet står väderskyddat och behandlas på det sätt som bestämts tillsammans med El-Kretsen. ÅVC:n följer gällande lagstiftning och har de tillstånd som krävs.

ÅVC:n lagerrapporterar alla fraktioner kontinuerligt för hämtning av El-Kretsen.

Till toppen

De olika fraktionerna

Fraktion 1

Raka lysrör (inklusive ledlysrör) minst 60 cm

Fraktion 2

Övriga ljuskällor, inklusive ledlampor

Fraktion 3

Bildskämsprodukter. ÅVC som har container för Diverse elektronik sorterar ut Bildskärmsprodukter till bur.

Fraktion 4

Små och medelstora apparater. ÅVC som har bur för Diverse elektronik lägger små och medelstora apparater inklusive bildskärmar i samma bur.

Fraktion 5

Bärbara batterier

Fraktion 6

Stora vitvaror (spisar, tvätt- och diskmaskiner, torktumlare och liknande)

Fraktion 7

Kylskåp, frysar samt andra kylmöbler inklusive kylmöbler/kyldiskar och liknande från verksamheter

Till toppen

Hantering på ÅVC: Fraktion 1-5

Elavfall förvaras i burar eller boxar, och ska stå väderskyddat på hårdgjord mark. Det som läggs i El-Kretsens lastbärare klassas som avfall och får inte tas upp.

Fraktion 3–4 bör förvaras i låst utrymme/låsbara behållare på grund av stöldrisk.

Om den som lämnar avfallet behöver hjälp så berättar ÅVC:n hur det ska sorteras. Tydliga, hela skyltar som visar hur man ska göra ska finnas uppsatta. El-Kretsen har skyltar som ÅVC:n kan beställa från El-Kretsens hemsida. Det går även bra att använda Avfall Sveriges skyltsystem. Du som jobbar på ÅVC behöver inte sortera avlämnarens avfall, och du kan t o m säga nej till avlämnarens avfall om avlämningsinstruktionerna inte följs.

El-Kretsen ser till att det finns och betalar för lastbärare. El-Kretsen betalar för lastning. ÅVC:n ansvarar för att det finns platser att ställa alla fraktioner på.

El-Kretsens transportörer ansvarar för lastning. De ser också till att städa upp efter sig om det uppstått skräp vid lastning.

ÅVC:n ansvarar för att hantera El-Kretsens lastbärare varsamt. Avvikelserapportera till El-Kretsen om ni märker att en lastbärare är sönder. Tänk också på att de bara får användas för just elavfall och att bara El-Kretsens transportörer får hämta upp dem.

Till toppen

Hantering på ÅVC: Fraktion 6-7

Det ska kunna få plats med minst 80 enheter vitvaror respektive kylmöbler. Det är ÅVC:ns ansvar att det finns rum för uppställningsytor vid lastning. Hanteras som löskolli och får inte lastmaskinpackas. Kyl och frys ska stå upprätt. ÅVC:n ansvarar för att ge avlämnaren korrekta instruktioner för avlämning, så att enheterna inte går sönder. Vid felaktig avlämning ska ÅVC:n inte ändra om i sorteringen. Elavfallet får inte demonteras eller lämna ÅVC:n utan OK från El-Kretsen.

ÅVC:n ansvarar för att det finns platser att ställa alla fraktioner på. ÅVC:n ansvarar och betalar för att det finns nödvändig utrustning på Hämtplatsen och att det finns plats att ställa elavfallet.

El-Kretsens transportörer ansvarar för lastning på ett varsamt och säkert sätt. Uppstår det skräp vid lastning (t ex att det lossnar delar från produkten) så ser transportören till att städa upp efter sig.

Om den som lämnar avfallet behöver hjälp så berättar ÅVC:n hur det ska sorteras. Tydliga, hela skyltar som visar hur man ska göra ska finnas uppsatta. El-Kretsen har skyltar som ÅVC:n kan beställa från El-Kretsens hemsida. Det går även bra att använda Avfall Sveriges skyltsystem. Du som jobbar på ÅVC behöver inte sortera avlämnarens avfall, och du kan t o m säga nej till avlämnarens avfall om avlämningsinstruktionerna inte följs.

Till toppen

Mottagning och upphämtning: Regler

ÅVC:n kontrollerar att verksamhetsavfallet överensstämmer med avlämnarintyget. Bekräfta genom att öppna Insamlare-appen, scanna avlämnarens QR-kod eller fylla i avlämnarintygID:t och klicka på Registrera. El-Kretsen rapporterar vidare informationen till Naturvårdsverket om ÅVC:n inte aktivt avböjt detta.

ÅVC:n lagerrapporterar regelbundet till El-Kretsen hur mycket elavfall de har hos sig i Hämtplatsportalen eller i Insamlare-appen. ÅVC:n ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

El-Kretsens transportör får hämta avfall hos ÅVC:n utanför det vanliga öppettiderna om man kommit överens om det tillsammans.

El-Kretsens hämtning styrs av lagerrapporteringen.

ÅVC:n registrerar avvikelser, meddelanden eller frågor direkt i Hämtplatsportalen i så kallad ”avvikelserapport”. El-Kretsen ser över rapporten senast nästa dag och tar itu med problemet snarast.

Uppdaterad information om mottagning och upphämtning finns här.

Till toppen

Insamling av specifika produkter

Alla elektroniska/elektriska apparater, dvs allt som drivs med ström eller batteri, ingår i El-Kretsens insamlingssystem. Ibland kommer frågor från ÅVC, när man önskar förtydligande om specifika produkter. Ett riktmärke man kan ha är ifall produkten i sig har sladd. Har den det, ja då är det garanterat en produkt under producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. Likaså om det är tydligt att den drivs av batteri. Helt mekaniska prylar ingår inte, som till exempel en klocka som man vrider upp manuellt. Det är dock allt ovanligare. För varje år uppfinns allt fler nya småelektronikprylar.

Exempel som går i Diverse elektronik

 • Badrumsskåp med belysning

 • Barnböcker med speldosa i (ja, de drivs med batteri)

 • Bilstereo (separat)

 • Bordsmangel

 • Brödrost/smörgåsgrill

 • Element som drivs med el

 • Elgräsklippare och andra trädgårdsapparater med sladd

 • Elpanna

 • Elsäng eller andra möbler som drivs av el

 • Högtryckstvätt

 • Kompressor (som drivs på el)

 • Kristallkrona som drivs av el

 • Lysrörsarmatur

 • Mindre AC (som går ner i elburen)

 • Mindre avfuktare (som går ner i elburen)

 • Oljeelement som drivs med el (då har de sladd)

 • Oljepanna

 • Pelletspanna

 • Proppskåp

 • Solarium

 • Spabad

 • Stora elbilar för barn (elbilen i Diverse elektronik och batteriet i rätt batterifraktion)

 • Vitrinskåp med belysning

 • Väggklocka som saknar batteri (om den drivs av batteri, men batteriet är uttaget)

Skrymmande Diverse elektronik som inte går ner i elburen

Till exempel en elsäng, elpanna eller spabad. Kontakta transport@el-kretsen.se direkt från mobilen och ange typ av apparat samt mått och ungefärlig vikt. Du behöver alltså inte gå in och registrera på datorn i Hämtplatsportalen.

Exempel som går i Stora vitvaror

 • Golvmangel

 • Köksfläkt

 • Varmvattenberedare

Exempel som går i Kyl & Frys

 • Bergvärmepump

 • Större AC-anläggningar (som inte går ner i elburen)

 • Större avfuktare (som inte går ner i elburen)

Detta tar El-Kretsen inte emot

 • Produkter där olja av något slag fortfarande finns kvar i produkten (t ex fritös med olja kvar)

 • Airbag-komponenter och bältesspännare, fyrverkerier, vapen och annat explosivt

 • Otömda toaletter/latriner

 • Motorgräsklippare som går på bensin (ej eldriven)

 • Instrumentpanel till bilar

 • Mekaniska klockor som dras upp för hand

Ladda ner förtydligandet om produkter

Visste du att?

Till toppen

Gröna Lunds karusell Insane består av 300 ton stål vilket motsvarar drygt 104 miljoner batterier, vilket i sin tur motsvarar 1,5 års insamling i Sverige.

Ladda ner broschyren