Deklarationsportalen

Det är dags att deklarera april månads försäljning, period 4, för producenter som deklarerar månadsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 maj och vi behöver er deklaration senast den 10 maj.

Tips, klicka gärna Ctrl + F5 innan du loggar in, för att säkerställa att portalen öppnas i den senaste versionen.

Du kan också prova att logga in i portalen via länken: https://apps.el-kretsen.se/DeklElcopia/loginbox.aspx

Data som skickas från formulär på denna sida skickas mellan din webbläsare och webbplatsen du är ansluten till via HTTPS. "S" i slutet av HTTPS står för "Säkert". Det betyder all kommunikation mellan din webbläsare och webbplatsen är krypterad.