Export

Producentansvar finns i alla europeiska länder. Däremot så skiljer sig lagstiftningen och hanteringen från land till land. Ett krav från svenska myndigheter är att du som säljer på distans till slutanvändare i annat EU-land måste utse en producentrepresentant i mottagarlandet. Vill du veta mer om vad som gäller i andra länder eller om du behöver hjälp att ansluta dig och deklarera i andra länder är du välkommen att kontakta El-Kretsens europeiska paraplyorganisation WEEE Europe.

Weee-Europe - för dig som säljer i något annat EU-land

Sköter du deklarationer för flera olika länder, eller har ditt företag distansförsäljning till slutanvändare i annat EU-land? Med nationella lagstiftningar och insamlingssystem kan det vara svårt och tidskrävande att hålla reda på regler och kostnader. Vår paraplyorganisation Weee-Europe hjälper dig med vad som gäller utomlands och kan via ett tilläggsavtal administrera deklarationer till flera länder. En europeisk helhetslösning, helt enkelt.