GDPR - Så hanterar vi dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya lagen om lagring av personuppgifter i kraft. Vi på El-Kretsen värnar om din integritet och följer självklart den nya lagen.

Varför samlar El-Kretsen AB in personuppgifter?

I samband med att du sluter avtal med oss samlar vi in de personuppgifter vi behöver för att uppfylla vår del av avtalet. Även vid annan kontakt med oss, till exempel vid besök på våra kontrakterade anläggningar, vid konferens eller när du registrerar dig för våra nyhetsbrev och liknande, samlar vi in vissa uppgifter om dig. Exempel på personuppgifter vi behandlar för detta syfte är företagsnamn, kontaktperson, mailadress och telefonnummer.

Hur länge sparas uppgifterna?

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det finns ett behov för att fullfölja det avtal vi tillsammans skrivit. Vi kan dock spara vissa uppgifter längre om de skulle behövs för att följa andra lagarkrav till exempel bokföringslagen.

Vem lämnar vi ut dem till?

Vi delar endast ut dina personuppgifter till våra underleverantörer som arbetar på uppdrag av oss för att utföra våra tjänster.

Vi skyddar dina uppgifter

Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi arbetar löpande med att uppdatera våra säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkra din integritet.

Dina rättigheter

För att kunna kontrollera att dina personuppgifter behandlas korrekt har du rätt att få ett registerutdrag. Du kan även be om radering eller invända mot vår behandling (exempelvis om någon av de uppgifter vi har om dig är felaktig). Vi har rätt att neka din begäran om vi på grund av lagkrav eller liknande är förhindrade att radera eller ändra uppgifter. Du kan också läsa mer i vår integritetspolicy.

Kontaktinformation

Har du några frågor om hur vi hanterar personuppgifter, begära registerutdrag, göra en rättelse, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter mejla oss på info@el-kretsen.se se. Beskriv tydligt i mejlet vad du önskar.

Om El-Kretsen