Historien om El-Kretsen

I Sverige föregick man WEEE-direktivet och skapade redan 2001 en förordning om producentansvar för elprodukter. Över en natt gick ansvaret för att transportera och återvinna allt som samlas in runt om i landet från kommunerna till producenterna. Olika branschorganisationer insåg snabbt värdet av att skapa ett gemensamt system för producenterna och bildade därför El-Kretsen. För att finansiera insamlingen var ett första steg att kontakta producenter och låta dem ansluta sig och betala miljöavgifter.

De första åren innebar insamlingen enbart kostnader men efter ett par år gjorde ökade materialpriser på världsmarknaden, förfinade återvinningsprocesser och det faktum att El-Kretsen blivit en aktör med stora mängder elavfall att vi för första gången såg ett positivt värde på det insamlade materialet. Världsmarknadspriser på metaller och plaster kan svänga kraftigt över ett år men i grova drag står försålt material för ungefär 50 procent av våra intäkter medan producenternas miljöavgifterna täcker upp resterande.

En milstolpe i El-Kretsens historia var 2006 när vi etablerade en analysanläggning, vilket gjorde att vi kunde få tillgång till egen statistik över det som samlas in. Statistiken från analysanläggningen har sedan dess varit vår grund för upphandlingar hos återvinnarna eftersom det gjorde att vi både fick kunskap om insamlingens värde men också om kostnad för hantering, till exempel hur många produkter som har inbyggda batterier som måste tas bort.

År 2009 tillkom ett producentansvar för batterier och till skillnad från elprodukter är det producenterna som har ansvar även för den finmaskiga insamlingen här. Från en dag till en annan hade vi 10 000 batteriholkar att administrera och tömma. Sedan 2015 har vi arbetat med insamlingssystem för industribatterier och löser därmed producentansvaret för dessa batteriproducenter.

Liksom andra företag har El-Kretsen gått från fax och excel till digitala portaler. Idag är vi ett IT-tungt företag som hanterar stora mängder data via de portaler som kommuner, transportörer och producenter använder. Succesivt har tjänsterna byggts ut för att spara administration och öka kvalitén.

Det material som tidigare grävdes ner plockas idag isär till minsta beståndsdel för att saneras och återvinnas, men utvecklingen stannar inte här. Tillsammans med våra producenter och återvinnare blickar vi framåt och jobbar för en ännu mer resurseffektiv återvinning. Det är att skapa miljönytta.