Mottagningsplatser för elavfall

På grund av rådande omständigheter kring rapportering till Naturvårdsverket för konsumentelavfall från verksamheter är listan tills vidare under uppdatering.