Producentansvar och distansförsäljning

Säljer ditt företag elprodukter direkt till användare i ett annat EU-land och/eller har du ett utländskt bolag inom EU som säljer elprodukter direkt till användare i Sverige?

Då omfattas du av producentansvaret och behöver anlita ett juridiskt ombud, producentrepresentant, i det land du säljer produkterna till.

Producentens skyldigheter

  • För Övrig elutrustning, sådan som riktar sig till professionella användare, är kravet att ta emot gamla uttjänta produkter när kunden köper nya motsvarande produkter från dig.

  • Produkterna ska vara märkta med överkryssad soptunna och de ska vara gjorda för att kunna återvinnas och att det finns information till återvinnaren om innehåll i produkten.

  • Man måste registrera sig hos landets miljömyndighet, Naturvårdsverket och årligen rapportera hur mycket som satts på marknaden, samlats in och behandlats.

  • För Konsumentelutrustning tillkommer kravet om att vara ansluten till ett godkänt insamlingssystem.

I stort sett all typ av elutrustning omfattas numera av producentansvar.

El-Kretsen är ett nationellt godkänt insamlingssystem i Sverige. Som ansluten till oss kan du hänvisa dina slutanvändare till någon av alla våra insamlingsplatser. Vi erbjuder tjänsten Producentrepresentant för utländska företag aktiva på den svenska marknaden. För svenska bolag som säljer på distans till slutanvändare i andra länder hänvisar vi till vår paraplyorganisation WEEE Europe.länk till ny sida

Information

Guide om Producentrepresentantlänk till ny sida

Mer information om lagar och regler i Sverige

Till WEEE Europes hemsidalänk till ny sida

Mer information om producentansvar i andra EU-länder än Sverige

Ladda ner instruktionerna